AMSTERDAM - Het bestuur van de El Tawheed moskee in Amsterdam oud-West stapt mogelijk naar de rechter omdat het van mening is dat de tv-rubriek NOVA uitspraken van een imam uit de context heeft gerukt en een verkeerd beeld schetste van de moskee. Dat zei bestuurslid Farid Zaari van El Tawheed vrijdag tijdens een persconferentie op het stadhuis.

Het bestuur van de Arrahmane moskee in oud-Zuid beklaagt zich eveneens over de handelwijze van NOVA "dat binnenkwam zonder het te vragen", maar ontkent niet dat de gewraakte uitlatingen zijn gedaan. Sterker nog, het heeft de imam onmiddellijk daarna tot de orde geroepen. Overigens ging het om een imam die volgens bestuurslid Gaffar niet in dienst is van de Arrahmane moskee.

Vrouwen slaan

De persconferentie volgde op gesprekken die burgemeester J. Cohen van Amsterdam donderdag voerde met de besturen van de moskeeën die in opspraak waren gekomen nadat Nova een uitzending wijdde aan de woorden van een aantal imams. Die bleken onder meer het slaan van vrouwen, zij het zachtjes, toe te staan en verheerlijkten het martelaarsschap.

Vrouwen slaan

Volgens Cohen gaven beide moskeebesturen aan dat zij de democratische rechtsorde in Nederland zien als het uitgangspunt van hun functioneren en dat ze de Nederlandse normen en waarden respecteren. Tegelijkertijd vragen ze respect voor hun geloofsovertuiging.

Tijdens de persconferentie beklaagden de vertegenwoordigers van beide moskeeën zich echter vooral over de manier waarop ze door de media waren behandeld. Volgens Zaari vertoonde NOVA beelden van de verkeerde imam en spitste de uitzending zich toe op "misschien 20 procent van de preek, terwijl de overige 80 procent hele leuke dingen bevatte."

De woorden van de imam over het zachtjes slaan van vrouwen waren vooral bedoeld om de mannen die hun echtgenote hard slaan, daarvan te weerhouden, aldus Zaari.

Imam

Gaffar van de Arrahmane moskee nam wel duidelijk afstand van de woorden van de imam, die te verstaan heeft gekregen dat dit niet nog eens moet gebeuren. Volgens voorzitter Abaw Alanwar is ook de bezoekers van de moskee duidelijk gemaakt dat het bestuur zich distantieert van de uitspraken.

Geen controleurs

Cohen is in ieder geval niet van plan om ‘controleurs’ naar de vrijdaggebeden te sturen en hamert erop dat roepen om de uitzetting van de imams of sluiting van de moskeeën, de Nederlandse normen en waarden geweld aan doet. Zeker zolang het Openbaar Ministerie niet aangeeft dat er strafbare feiten zijn gepleegd "gaat het om mensen die deel uitmaken van de samenleving en wil ik splijtingen voorkomen", aldus Cohen.