DEN HAAG - De Haagse man wiens uitkering gekort zou zijn omdat hij medewerksters van de sociale dienst weigert de hand te schudden, stapt naar de rechter. Dat heeft zijn advocaat J. Plokker dinsdag gezegd. Zijn bezwaar tegen de korting is onlangs na een hoorzitting ongegrond verklaard.

Wethouder Heijnen (onder andere Sociale Zaken) stelt dat de weigering vrouwen een hand te geven niets te maken heeft met het feit dat de man in februari helemaal geen geld heeft ontvangen. Hij zou vijf maanden niet hebben gesolliciteerd, afspraken niet zijn nagekomen en te weinig informatie hebben verschaft. Tussen 2002 en 2004 nam de sociale dienst zes maatregelen tegen de man.

Handenschudden

Raadsman Plokker verbaast zich over deze uitleg. "Tijdens de hoorzitting is uitgebreid gesproken over het handenschudden en ook in documenten staat zwart op wit dat het weigeren van een hand aan vrouwen consequenties kan hebben." De advocaat legt uit dat de sociale dienst dan bemiddeling kan weigeren, waardoor het veel moeilijker wordt om aan een baan te komen. Dat zijn cliënt maandenlang niet solliciteerde, was omdat hij meende dat hij arbeidsongeschikt was.

Inmiddels krijgt Plokkers cliënt weer geld uitgekeerd, de maatregel gold alleen voor de maand februari. De procedure bij de bestuursrechter in Den Haag duurt volgens de raadsman naar verwachting een maand of drie.