VEENENDAAL - In 2004 werd er minder gevloekt maar meer gescholden op de Nederlandse televisie dan in het jaar ervoor. Gemiddeld waren er op de Nederlandse zenders 1850 grove woorden per week te horen tegen ruim 1600 in 2003. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de Bond tegen het Vloeken.

Voor de zogeheten Vloekmonitor telden de onderzoekers drie weken lang zestien uur per dag op alle Nederlandse televisiezenders het aantal vloeken, verbasterde vloeken, verwensingen en scheld- en schuttingwoorden. Gemiddeld klonken 1,3 grove woorden per uur, tegen 1,2 in 2003. BNN spande net als vorig jaar de kroon met 5,1 grove woorden per uur. Dat waren er wel minder dan in 2003, toen er bij de jongerenomroep 7,7 per uur over het scherm vlogen.

BNN

Grof taalgebruik op de televisie bestaat vooral uit scheldwoorden (38 procent) en schuttingtaal (30 procent). Het aandeel scheldwoorden nam fors toe (in 2003 was dat nog 27 procent). Het percentage vloeken nam juist af, van 24 naar 18. Bij BNN, dat ook de vloekranglijst aanvoert, werd juist iets meer gevloekt (1,7 vloeken per uur tegen 1,6 in 2003).

Opmerkelijk

Een opmerkelijke bevinding was dat in kinderprogramma's veel grove taal wordt gebezigd. Die nemen net als vorig jaar 15 procent van alle geturfde grove woorden voor hun rekening, maar net iets minder dan series, met 16 procent de lijstaanvoerder.

Veronica

Op de commerciële zenders waren opnieuw iets meer grove woorden te horen dan bij de publieke omroepen (1,4 tegen 1,2 per uur). Veronica spande bij de commerciëlen de kroon (2,5 grove woorden per uur). Bij de publieke omroepen steeg de VARA naar de tweede plaats, met 4,1 grove woorden per uur tegen 1,5 in 2003. Grove taal kwam bij de EO en de NOS het minst voor (0,3 per uur).

Potverdorie

Tot vloeken rekenen de onderzoekers ook het gebruik van God en Jezus als stopwoord. Bastaardvloeken zijn bijvoorbeeld potverdorie en jeetje. Tot verwensingen behoren uitingen als 'val dood'. In de categorie schuttingwoorden vallen ook uitdrukkingen als 'er is geen zak aan'.