TALLINN - Het kabinet van het jonge EU-land Estland is maandag gevallen. Premier Juhan Parts stuurde zijn ministersploeg naar huis nadat het parlement een motie van wantrouwen had aangenomen tegen de bewindsman van Justitie, Ken-Marti Vaher. Die kwam onder vuur te liggen wegens een omstreden plan voor de bestrijding van corruptie.

In het plan van Vaher staan doelen voor wat betreft het aantal ambtenaren dat per jaar op verdenking van corruptie moet worden vervolgd. Leden van zowel de coalitie als de oppositie waren daarover verontwaardigd en vonden het plan ondemocratisch. Volgens de minister was de stemming tegen zijn anticorruptieplan een voorwendsel om van de coalitie af te komen.

De coalitie kwam in 2003 aan de macht. Sinds Estland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjetunie, heeft geen enkele regering haar volledige termijn van vier jaar vol gemaakt.