DEN HAAG - De Arbeidsinspectie is niet te spreken over de veiligheid in de sociale werkplaatsen. Van deze bedrijven houdt 86 procent zich onvoldoende aan de regels voor veilig werken, aldus de inspectiedienst maandag. Bij 35 van de 86 gecontroleerde sociale werkplaatsen waren de misstanden zo groot dat de Arbeidsinspectie het werk heeft stilgelegd.

Bedrijven in de sociale werkvoorziening bieden werk aan mensen met een arbeidshandicap. "Juist voor deze groep werknemers zijn veilige arbeidsomstandigheden van groot belang", zegt de inspectie. Bij de 93 werkplaatsen in de sector werken ongeveer 95.000 mensen met een lichamelijke of geestelijk handicap.

Gevaarlijke machines

Vooral het toezicht op het werken met gevaarlijke machines schiet tekort. Ongeveer de helft van alle bezochte bedrijven let te weinig op. In bijna 20 procent van deze gevallen heeft de Arbeidsinspectie het werk stilgelegd.

Bedrijfsongeval

Werknemers in de sociale werkvoorziening blijken vaak slachtoffer van een bedrijfsongeval. "Medewerkers in deze sector hebben een bijna tweemaal zo grote kans op een ongeval dan de gemiddelde beroepsbevolking", aldus de Arbeidsinspectie.

Cedris, de organisatie van bedrijven in de sociale werkvoorziening, erkent de problemen. De organisatie wil zich gaan inspannen "om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Vooral op het terrein van veiligheid van machines zijn nog verbeteringen noodzakelijk."

Verbetering

De Arbeidsinspectie wil met vertegenwoordigers van de sector overleggen over maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Volgens vakbond Abvakabo FNV heeft dat in het verleden echter niets opgeleverd. De bond wil daarom dwingende regels voor de sociale werkvoorziening.

Bovendien is veilig werken volgens Abvakabo FNV slechts een van de problemen bij de sociale werkplaatsen. Zo hebben de medewerkers veel last van seksuele intimidatie, aldus de bond.