VOORBURG - In 2004 waren naar schatting 223.000 mensen niet verzekerd tegen ziektekosten. Het aantal onverzekerden steeg van 1,1 procent in 2001 tot 1,4 procent in 2004. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Illegalen zijn in het onderzoek niet meegeteld.

Een deel van de niet-verzekerden bestaat uit dak- en thuislozen en alcohol- of drugsverslaafden. Daarnaast zijn er volgens het CBS mensen die wegens achterstallige premiebetaling geweigerd worden door verzekeringsmaatschappijen. Sommigen willen zich om principiële redenen niet verzekeren. Tot slot denkt het CBS dat er kleine zelfstandigen zijn die er om economische redenen voor kiezen geen ziektekostenverzekering af te sluiten. Hoe groot deze verschillende groepen zijn, weten de onderzoekers niet.

Nederland telde in 2004 bijna 10,2 miljoen personen in het ziekenfonds, dat is meer dan 60 procent van de bevolking. Ongeveer 30 procent heeft een particuliere verzekering en 5,4 procent is publiekrechtelijk verzekerd (werknemers bij gemeenten, provincies, politie en brandweer, academische ziekenhuizen, maar ook gedetineerden en asielzoekers).