WILNIS - Inwoners van Wilnis die schade hebben geleden door de dijkverzakking in augustus 2003, krijgen ongeveer tweederde van de geleden onverzekerde schade uitgekeerd.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Dat heeft de stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis maandag bekendgemaakt. Deze stichting kreeg door acties van clubs, winkels en bedrijven, optredens of collectes 484.000 euro in kas. Ongeveer 240 bewoners hebben beroep gedaan op het fonds voor een bedrag van in totaal 619.370 euro.

Dijk

In de vroege ochtend van 26 augustus schoof 60 meter veendijk langs de Ringvaart het land in. Honderden inwoners moesten worden geëvacueerd, huizen kwamen onder water. De totale schade bedroeg 16 miljoen euro.

Bewoners kregen veel schade vergoed maar niet alle geld dat zij moesten uitgeven aan een beschadigde tuin, tuinhuisje, boot, woonark of auto. De vergoeding van schade is voor een belangrijk deel geregeld via de rijksregeling WTS.

Verdeelsleutel

Omdat het ingezamelde bedrag niet alle ongemakken dekt, heeft de stichting een verdeelsleutel gemaakt. Die houdt bijvoorbeeld in dat de schade aan de auto een eigen risico kent van 136 euro of dat de schade aan woonarken voor 90 procent wordt gedekt.

Onlangs concludeerde een commissie dat er op het moment van de verschuiving bij de beheerders niet genoeg kennis was om die te voorkomen. Maar een groep bewoners wil de de aansprakelijkheid wel degelijk leggen bij het verantwoordelijke Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.