VOORBURG - In februari zijn ongeveer achthonderd mensen meer overleden dan in de eerste vier weken van het jaar. De stijging was vooral in de zuidelijke provincies te zien, waar zeshonderd mensen meer om het leven kwamen. Het hogere aantal overledenen, vooral ouderen, valt samen met de griepgolf die daar begin februari kwam opzetten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde maandag landelijk over februari bijna 3000 overledenen. In de rest van het land was de sterfte maar iets hoger dan in januari. De griep heerste vooral in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Grieppiek

De grieppiek was in de zuidelijke provincies in de week van 14 tot en met 20 februari. Op elke 10.000 inwoners waren er 48 grieppatiënten. In de week daarna is een piek te zien in de sterfte. Uit onderzoek is bekend dat er enige tijd verstrijkt tussen het optreden van griep en het eventuele overlijden aan de gevolgen ervan.

Bij de hogere sterfte gaat het in de meeste gevallen om ouderen. In vergelijking met januari lag het aantal overledenen onder 90-plussers bijna eenderde hoger, onder 80-plussers een kwart en van de groep ouderen tussen de 70 en 79 kwam stierf 20 procent meer.