NEW YORK - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, spreekt maandag de Algemene Vergadering toe over voorgenomen hervormingen binnen de volkerenorganisatie. Volgens Annans woorvoerder Eckhard is het een suggestie voor een pakket maatregelen dat voor elk wat wils biedt. Hij hoopt daarom dat het algemeen wordt aanvaard.

Punten uit het lijvige stuk waarop Annan zijn rede baseert zijn onder meer de uitbreiding van het aantal leden van de Veiligheidsraad van vijftien tot 24 leden en de vervanging van de VN-commissie voor Mensenrechten door een door de Algemene Vergadering gekozen Raad van de Mensenrechten.

Daarnaast wil Annan een wereldwijd waarschuwingssysteem instellen tegen natuurrampen, de verwezenlijking van strategieën voor de bestrijding van armoede, honger en ziekten en richtlijnen voor vredes- en veiligheidsvraagstukken zoals voor de rechtvaardiging van militaire aanvallen en een definitie van terrorisme. Annan roept ook op tot een internationale conventie tegen nucleair terrorisme.