DEN HAAG - Het aantal drugskoeriers is nog veel te hoog, hoewel dit jaar al speciale maatregelen tegen hen van kracht zijn geworden. Het kabinet gaat daarom na of nog aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden om de smokkel via Schiphol te laten afnemen.

Zo wordt nagegaan of de Vreemdelingenwet mogelijkheden biedt om de drugssmokkel nog strenger aan te pakken. Ook bekijkt het kabinet of mensen met de Nederlandse nationaliteit die zich herhaaldelijk schuldig maken aan drugssmokkel, beperkt kunnen worden in hun reismogelijkheden binnen het Koninkrijk.

Het kabinet besprak vrijdag een voortgangsrapportage van minister Korthals van Jusitie. Daaruit blijkt dat van januari tot en met mei negenhonderd drugskoeriers zijn aangehouden. Ze kunnen rekenen op straffen die uiteenlopen van drie maanden tot vijf jaar. In januari van dit jaar besloot het kabinet de drugssmokkel harder aan te pakken.

Er kwam meer mankracht voor opsporing en vervolging en er kwamen cellen bij. Bovendien werden in april, zowel bij vluchten van als naar Curaçao, extra controles uitgevoerd bij passagiers, nog voordat ze instapten.

Dat leidde ertoe, dat 290 mensen niet naar Curaçao reisden. Daarnaast kwamen 288 passagiers niet opdagen voor hun vlucht. Omgekeerd leidden controles op Curaçao tot 404 zogeheten negatieve reisadviezen en 1533 mensen die hun vlucht lieten schieten.

/NIEUWSAantal bolletjesslikkers neemt alleen maar toe