DEN HAAG - Nederland telt op dit moment ongeveer 48 particuliere scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Twee jaar geleden waren dat er vermoedelijk vijftien. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Onderwijs zaterdag gezegd.

Het departement werkt aan een regeling waarmee particuliere scholen voor primair en voortgezet onderwijs erkend kunnen worden. Nu bepalen gemeenten of deze scholen les mogen geven aan leerplichtige kinderen. De woordvoerster van Onderwijs verwacht dat minister Van der Hoeven de regeling deze zomer naar de Tweede Kamer zal sturen.

Het is de bedoeling dat de Onderwijsinspectie toezicht gaat houden op de kwaliteit van privéscholen. De inspectie kan de erkenning van het ministerie intrekken als de school onvoldoende kwaliteit biedt.

Ouders kiezen meestal voor een particuliere school uit onvrede over de kwaliteit van het onderwijs van reguliere scholen. Privéscholen krijgen geen geld van de overheid en worden volledig betaald door de ouders.