WILLEMSTAD - Premier Ys van de Nederlandse Antillen is fel tegen de plannen van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Zij zou erop uit zijn Antillianen uit te zetten, als ze niet binnen drie maanden na hun aankomst in Nederland een baan of huis hebben gevonden.

Hoewel deze voornemens niet officieel bevestigd zijn, heeft de Antilliaanse raad van ministers besloten een brief naar Verdonk te sturen om het ongenoegen alvast kenbaar te maken.

Ys noemt de plannen discriminerend. "Antillianen zijn ook Nederlanders en je mag geen onderscheid maken op basis van afkomst", aldus de premier. "Dit kunnen we onder geen enkele omstandigheid accepteren. Discriminatie binnen het Koninkrijk kunnen we ons niet veroorloven."