AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam doet donderdag uitspraak in de zaak tegen vijftien leden van de Limburgse Hells Angels, de zogeheten Nomads. Zij worden verdacht van de moord op drie clubgenoten, in februari vorig jaar.

Tegen veertien van hen eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden een levenslange gevangenisstraf, een unicum in de Nederlandse strafrechtsgeschiedenis.

Cocaïne

Volgens officier van justitie G. Oldekamp hebben de veertien Nomads gezamenlijk besloten het drietal uit de weg te ruimen. De drie, onder wie de toenmalige president van de club, zouden betrokken zijn geweest bij de diefstal van een partij cocaïne.

Volgens de kroongetuige in de zaak, de Antilliaan A.D., zouden de Nomads deze diefstal hebben willen compenseren met de drievoudige liquidatie. Daarmee zouden zij de eigenaren van de drugs, Colombiaanse handelaren, te vriend hebben willen houden. De lichamen van de drie slachtoffers werden op 13 februari vorig jaar doorzeefd met kogels gevonden in de Geleenbeek bij Echt.

Clubhuis

Het drietal was voor het laatst in levende lijve gezien op de vaste clubavond van de Nomads, twee dagen eerder, in hun honk in Oirsbeek. Officier Oldekamp meent dat het trio in de vergaderzaal van het clubhuis is doodgeschoten.

De aanklager heeft niet kunnen bewijzen wie van de Nomads de moorden daadwerkelijk zou hebben gepleegd. Volgens hem doet dat er ook niet toe - de verdachte Nomads kunnen wat hem betreft veroordeeld worden wegens het medeplegen van de moorden. Volgens die juridische constructie doet het er niet toe wie wat precies heeft gedaan. Het gaat erom dat er gezamenlijk is besloten tot de liquidaties en dat deze in nauwe samenwerking ten uitvoer zijn gebracht.

Bewijs

Tijdens het proces hebben de advocaten van de Nomads betoogd dat dit een onacceptabele redenering is. Zij menen dat er sowieso onvoldoende bewijs is voor de stelling dat de Nomads de moorden op hun clubgenoten op hun geweten hebben. Zij vinden dat alle verdachten moeten worden vrijgesproken.

De verdachte Nomads zelf hebben, ondanks de uitdrukkelijke uitnodiging daartoe van de rechtbank, geen opheldering willen verschaffen over de exacte gang van zaken op de bewuste clubavond. Zij hebben gezegd dat de drie slachtoffers op zeker moment zijn vertrokken, waarna er niets meer van hen is vernomen.

Kroongetuige

Naast de verklaringen van de kroongetuige beschikt justitie vooral over technisch bewijs. Dat bestaat onder meer uit bloedsporen van de slachtoffers die in het clubhuis zijn aangetroffen.

De zitting rond de uitspraak begint donderdagochtend om tien uur.