DEN HAAG - Ruud Lubbers wil dat de Verenigde Naties en secretaris-generaal Kofi Annan onderzoek laten doen naar de werkwijze van het VN-onderzoeksbureau OIOS. Dat bureau rapporteerde Annan over vermeende seksuele intimidatie door Lubbers als VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (Unhcr).

Annan sprak Lubbers vorig jaar mei vrij van de beschuldigingen, maar na het uitlekken van het rapport moest Lubbers in februari alsnog aftreden.

Onzorgvuldigheden

Lubbers liet eerder al merken dat hij geen goed woord over had voor de werkwijze van OIOS. Op verzoek van Lubbers hield ook oud-minister Van der Stoel het onderzoek van het bureau tegen het licht. Ook diens oordeel was vernietigend. Nu spreekt Lubbers van grove onzorgvuldigheid in het onderzoek. "De waarheid moet boven tafel komen over de grove tekortkomingen in het OIOS-onderzoek", aldus de oud-premier.

Lubbers heeft in brieven aan Kofi Annan en aan de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN gevraagd om een onderzoek in te stellen naar het OIOS. Hij stelt dat zijn eigen wederhoor op de beschuldigingen en de mening van anderen binnen de Unhcr niet in het OIOS-rapport zijn opgenomen.

Lekken

Een andere doorn in het oog is Lubbers het stelselmatig en eenzijdig lekken naar de pers van OIOS-informatie. De VN, Kofi Annan incluis, hebben daar niets tegen ondernomen, aldus Lubbers.

Al met al heeft OIOS grote schade aangericht, aldus Lubbers. "De waarden en principes van de VN zelf zijn geschonden", schrijft Lubbers in zijn brieven. "Het kan echter niet zo zijn, dat noch de secretaris-generaal noch de Algemene Vergadering zich verantwoordelijk weten voor het wangedrag van de OIOS.