LEEUWARDEN - Het rapen van kievitseieren mag niet meer. Waar overal in de Europese Unie al een verbod geldt op het rapen van de gespikkelde eitjes, mocht de sport in Friesland op cultuurhistorische gronden wel doorgaan. De rechtbank in Leeuwarden heeft woensdag echter een streep gehaald door die uitzonderingspositie en daarmee verdwijnt een eeuwenoude traditie.

De Faunabescherming en de Vogelbescherming sloegen een jaar geleden de handen ineen om een verbod op het eierenrapen te realiseren. In het voorjaar van 2004 daagden de partijen de provincie Friesland, die de vergunning voor het rapen verleent, voor de rechter. De rechter oordeelde destijds dat er een onderzoek moest komen of en in welke mate het rapen van eieren schadelijk is.

Tijdens de hervatting van de rechtszaak begin 2005 bleek echter dat het onderzoek geen enkele duidelijkheid verschafte over de vraag of het rapen van eieren schadelijk is of niet.

Effect

De rechtbank vindt dat de provincie Friesland in de vergunning voor het eierenrapen een maximum aan het aantal eieren dat mag worden meegenomen had moeten stellen. Daarnaast had de provincie moeten onderzoeken wat het effect van het rapen van de eieren in zogenaamde speciale beschermingszones voor vogels is.

"De provincie kan dus met het aanpassen van de vergunning er misschien toch voor zorgen dat het eierenrapen kan blijven bestaan", aldus persrechter Pieter Wijtsma van de Leeuwarder rechtbank.

Hoger beroep

Het verbod voor het rapen van de eieren gaat officieel om 00:00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag in. De provincie Friesland kan tegen de uitspraak in hoger beroep gaan bij de Raad van State.