DEN HAAG - Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) gegevens over asielzoekers naar buiten mag brengen. Dat moet zij wel zorgvuldig en terughoudend doen, binnen de kaders van de privacywet.

Alleen GroenLinks en de SP blijven fel tegen openbaarmaking van welke persoonlijke gegevens dan ook, tenzij de asielzoeker zelf hiermee instemt.

Verdedigen

Verdonk wil zich kunnen verdedigen tegen onjuiste verhalen van asielzoekers die zelf de publiciteit hebben opgezocht. Zij verzekerde woensdag in een spoeddebat, dat GroenLinks had aangevraagd, dat zij uiterst terughoudend zal zijn en geen hele dossiers zal vrijgeven. De verstrekking van gegevens mag in ieder geval niet leiden tot enig risico of gevaar voor de betrokkenen. "Dat zou anders alsnog een asielgrond opleveren", aldus de bewindsvrouw.

Weerwoord

Verdonk is het zat dat haar beleid soms in een kwaad daglicht wordt gesteld en daarmee ook de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en de marechaussee. De meeste fracties erkenden de behoefte van de minister om een weerwoord te kunnen geven om tot een meer evenwichtig beeld te komen. Het knelpunt is dat media geen wederhoor kunnen toepassen, omdat de IND en de minister niets mogen zeggen. Dat zal in bijzondere gevallen anders worden.

Zorgvuldig

Volgens Tweede-Kamerlid De Vries (PvdA) moet de minister ook zelf zorgvuldig omgaan met de pers en tijdig antwoord geven op vragen. Hij steunt de minister in haar beleid om onjuiste gegevens te corrigeren maar hij vindt dat Verdonk niet steeds de indruk moet wekken dat de verhalen van asielzoekers niet waar zijn.

Kwaad bloed

Vooral het interview dat de minister vorige week gaf op de radio over de kwestie, zette kwaad bloed bij Rouvoet (ChristenUnie), Vos (GroenLinks) en De Wit (SP). Ze hekelden de toon en invalshoek. De brief die de minister naar de Kamer stuurde, was een stuk genuanceerder, meende de Tweede Kamer.