DRIEBERGEN - Het Korps Landelijke Politiediensten heeft een medewerker van de dienst verkeerspolitie met onmiddellijke ingang geschorst. De agent heeft zich vermoedelijk laten omkopen. Dat meldde het KLPD woensdag.

Het KLPD heeft maandag de disciplinaire maatregel genomen omdat de medewerker zich vermoedelijk schuldig heeft gemaakt aan "ernstig plichtsverzuim". Tegen hem wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld omdat hij verdacht wordt van het als ambtenaar aannemen van een gift om in strijd met zijn plicht iets na te laten.