DEN HAAG - CDA en PvdA vinden dat familieleden van vluchtelingen niet een inburgeringstoets in het herkomstland hoeven te maken als zij naar Nederland willen komen. De twee partijen, samen een Kamermeerderheid, vinden dat gezinsleden van de vluchtelingen extra risico lopen, zeker als bekend wordt dat ze hun land willen verlaten.

De Tweede-Kamerleden Sterk (CDA) en Dijsselbloem (PvdA) willen dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) een uitzondering maakt voor deze personen. Eenmaal in Nederland kunnen ze wel gewoon inburgeren. Woensdag overlegt de Kamer met de bewindsvrouw over de inburgeringstoets in het buitenland, die zij deze zomer wil invoeren. Mensen die zich in Nederland willen vestigen, moeten dan eerst de toets halen.