DEN HAAG - De straffen voor de illegale handel in beschermde dieren en planten zijn zwaar genoeg. Minister Veerman van Landbouw voelt er weinig voor de strafmaat verder op te voeren.

Wie doelbewust handelt in beschermde dieren als schildpadden, gifkikkers en papegaaien kan hiervoor maximaal zes jaar achter de tralies of een boete van 45.000 euro krijgen. Een bedrijf kan voor dezelfde overtreding nu een geldstraf van maximaal 450.000 euro krijgen. Is er geen opzet in het spel, dan is de gevangenisstraf maximaal een jaar en de boete hooguit 11.250 euro of 45.000 euro voor bedrijven.

Herijking strafmaxima

In een brief aan de Tweede Kamer liet Veerman maandag weten dat deze strafmaat "voldoende en adequate mogelijkheden" biedt om op te treden tegen de illegale dierenhandel. Dat geldt temeer omdat justitie werkt aan een "herijking" van de strafmaxima, waarmee de boetebedragen worden verhoogd. "Het maximum van 45.000 euro wordt 67.000 euro en het maximum van 450.000 euro wordt 670.000 euro", schrijft de bewindsman.

Cites-lijsten

Sinds 1975 is de handel in beschermde dieren en planten internationaal aan banden gelegd via de zogenoemde Cites-lijsten. Partijen wilde exoten als tropische spinnen, schorpioenen, slangen en vogels voor de handel worden echter nog wel eens onderschept.

Dierenrecherche

In de Tweede Kamer gaan steeds weer stemmen op om de illegale dierenhandel harder aan te pakken en te bemoeilijken. Zo pleitte SP-Kamerlid Van Velzen vorig jaar voor de oprichting van een dierenrecherche, die zich specifiek met deze praktijken moet bezig houden. CDA'er Ormel wilde een Europees importverbod voor alle dieren, die in het wild gevangen zijn.

De Kamer debateert woensdag met Veerman over dit onderwerp.