VELDHOVEN - Kinderen die veel te vroeg zijn geboren, moeten intensief worden begeleid. Omdat een aantal van deze kinderen later leerproblemen krijgt, is het aan te bevelen om ze daar allemaal gericht op te onderzoeken op vijfjarige leeftijd, voordat ze naar groep drie gaan. Dat stelt kinderarts-neonatoloog M. de Kleine in het proefschrift waarop hij donderdag op de Universiteit Leiden promoveert. De Kleine is werkzaam in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Het gaat om kinderen die worden geboren na een zwangerschap korter dan 32 weken en kinderen die minder wegen dan 1500 gram. De overlevingskansen voor dit soort baby's neemt toe. De kans op ontwikkelingsstoornissen neemt echter niet gelijktijdig af, aldus De Kleine.

Ernstige problemen worden meestal wel op tweejarige leeftijd herkend. Licht motorische stoornissen en leer- en gedragsproblemen komen echter pas op de schoolleeftijd aan het licht.

Later nemen die problemen toe en kunnen ze een levenslange belasting vormen, constateert de kinderarts. Daarom zijn een langdurige follow-up en begeleiding nodig.

Bij gangbare onderzoeken komen die problemen niet altijd aan het licht, ontdekte hij. Daarom moeten deze kinderen standaard grondiger en uitgebreider worden onderzocht.