DEN HAAG - Het kabinet moet mogelijk onder druk van de Tweede Kamer opnieuw met de bouwwereld gaan onderhandelen over een schikking na de bouwfraude. Eerder werden de ministers Dekker (VROM) en Peijs (Verkeer) het met de aannemers eens over een bedrag van 65 miljoen euro, maar begin deze maand vond de voltallige ministerraad dat bedrag te laag en werd besloten om rechtszaken aan te spannen.

Op initiatief van CDA-Tweede-kamerlid Atsma wordt later deze maand een "ronde tafelgesprek" gehouden met de partijen die aan de onderhandelingstafel hebben gezeten. De afgewezen schikking met de brancheorganisatie Bouwend Nederland werd niet alleen getroffen met ministers, maar ook met provincies, gemeenten en waterschappen.

Hervatten

De Kamerleden willen weten waarom de onderhandelingen spaak liepen en zullen daarna mogelijk het kabinet opdracht geven de onderhandelingen te hervatten. Bij de schikking gaat het in totaal om zo'n duizend zaken en volgens de brief die minister Dekker aan de Tweede Kamer schreef over "totale potentiële claims van ongeveer 150 miljoen euro". Minister Dekker wijst heronderhandelen niet bij voorbaat af.

Vooral Atsma en zijn VVD-collega Hofstra vinden het van belang dat er snel een punt wordt gezet achter de bouwfraude en dat het niet komt tot jaren durende juridische gevechten.

Bedrag

Voor PvdA-Kamerlid Depla is "schikken niet het doel", maar ook hij vindt het van belang dat de bouwers snel schoon schip maken. Het bedrag van de schikking lijkt voor Depla zwaarder te wegen dan voor zijn collega's van de regeringspartijen.

Steun

Tot dusver kreeg minister Brinkhorst van Economische Zaken steun van de Tweede Kamer bij het afwikkelen van de nasleep van de bouwfraude.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) stelde de bouwondernemingen lagere boetes in het vooruitzicht, als ze met de overheid tot overeenstemming zouden komen over het vergoeden van de schade.

Bereid

De bouwbedrijven hebben verdeeld gereageerd op de actie van het kabinet. Heijmans zei bereid te zijn tot een hogere schikking, Ballast Nedam peinst daar niet over.