DEN HAAG - Het kabinet wil de flitsscheiding afschaffen. Dat maakte minister Donner (Justitie) vrijdag duidelijk na afloop van de ministerraad. Sinds april 2001 kunnen echtparen hun huwelijk omzetten in een geregistreerd partnerschap dat ze vervolgens snel en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden.

Het kabinet wil van deze mogelijkheid af, omdat andere landen de procedure niet erkennen. Als iemand na een flitsscheiding in het buitenland zou trouwen, pleegt hij bigamie (het gelijktijdig met twee personen gehuwd zijn), zei Donner.

Tussenkomst

Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, VVD, GroenLinks en D66 liet eerder weten de flitsscheiding juist in stand te willen houden. Het VVD-Kamerlid Luchtenveld heeft bovendien een eigen initiatief-wetsvoorstel ingediend om scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk te maken. Het kabinet wijst dat af.

Het aantal flitsscheidingen nam in de afgelopen jaren flink toe. In 2001 waren het er ongeveer duizend, het jaar erop 4000 en in 2003 bijna 5000. De gegevens van vorig jaar zijn nog niet bekend.

Advies

In het wetsvoorstel van Donner, dat hij voor advies naar de Raad van State zal sturen, staat verder dat ouders die willen scheiden een ouderschapsplan moeten maken over de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De Tweede Kamer had daarop aangedrongen, omdat kinderen vaak de dupe worden van echtscheidingen en de ruzies die daarmee gepaard gaan.

Het uitgangspunt is dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen en contact met hen houden. In de wet komt te staan dat een ouder niet alleen het recht heeft op omgang met zijn kind, maar ook de plicht daartoe. Het kabinet wil ook de ouder zonder ouderlijk gezag verplichten omgang te hebben met zijn kind.

Geen moeite

Premier Balkenende zei dat het belang van het kind voorop staat in het wetsvoorstel. "Het kostte geen moeite om de liberalen te overtuigen van deze wet", zei hij. Ook Donner zei te verwachten dat "een meerderheid" van de Tweede Kamer voorstander van de wet zal zijn.