LEIDEN - Leiden wil een hoger parkeertarief invoeren voor zogeheten sport utility vehicles (SUV's), beter bekend als asobakken. De maatregel is onderdeel van een plan om de luchtkwaliteit de komende jaren te verbeteren.

Het stadsbestuur staat achter dat plan. Met het invoeren van dit speciale tarief denkt Leiden twee problemen aan te pakken: het parkeerprobleem en milieuverbetering. In het vergunningenbeleid zouden hybride voertuigen juist een voorkeursbehandeling moeten krijgen.