MADRID - Spanje staat donderdag in het teken van een algemene staking. De grote vakbondsfederaties CCOO en UGT hebben ongeveer 15 miljoen werknemers opgeroepen het werk neer te leggen om te protesteren tegen plannen van de regering om te snijden in de sociale zekerheid.

De regering van premier Aznar wil werklozen verplicht stellen actiever werk te zoeken. Als ze binnen 30 kilometer van hun woonplaats passend werk weigeren, kunnen ze worden gekort op hun uitkering. Als ze drie keer weigeren, kan de uitkering worden ingetrokken.

De bonden willen dat de regering haar plannen intrekt. Eerder deze maand hielden ze in Sevilla een demonstratie tegen het voornemen. Het werd de grootste protestactie die deze stad tot nu toe heeft gekend.

De Spaanse regering is van mening dat strengere regels hard nodig zijn. Spanje heeft binnen de Europese Unie het hoogste werkloosheidspercentage. Ongeveer 11,5 procent van de beroepsbevolking zit zonder werk.

Het is de eerste algemene staking sinds de regering-Aznar aan het bewind is. De staking komt de overheid zeer ongelegen. Ze is bang voor het aanzien van Spanje, zeker nu vrijdag een topconferentie van de Europese Unie in Sevilla begint.

Ongeveer de helft van de Spanjaarden staat achter de staking. Wat de gevolgen van de acties zijn, is nog niet duidelijk. Deskundigen schatten dat er een economische schade uit kan voortkomen van ongeveer 250 miljoen euro.