In 2016 zijn minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan in 2015. Daardoor hebben ook het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank minder zaken behandeld.

 

Dat staat in de maandag naar buiten gebrachte publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en de Raad voor de rechtspraak, in samenwerking met het OM en de Nationale Politie.

Vorig jaar zijn een kleine 930.000 misdrijven geregistreerd door de politie. Dat is 5,1 procent minder dan in 2015 en maar liefst 29 procent minder dan in 2007.

In 2016 werden 270.000 verdachten door de politie geregistreerd en 182.000 mensen aangehouden. Het verschil in de aantallen is te verklaren doordat sommige mensen worden verdacht van meerdere misdrijven. Dat is een daling van elf procent ten opzichte van het jaar daarvoor en bijna een halvering ten opzichte van 2007. 

Rechtszaken

Doordat de politie minder verdachten heeft opgepakt, zijn het aantal door het OM en de rechtbank behandelde zaken ook gedaald. Het OM zag een daling van één procent en de rechtbanken hadden elf procent minder zaken te behandelen vorig jaar.

De publicatie is gebaseerd op een nieuwe analyse van deels eerder gepubliceerde en deels voorlopige cijfers. De cijfers geven een vertekend beeld, omdat lang niet overal aangifte van wordt gedaan. Ook blijft veel cybercriminaliteit ongeregistreerd.