AMERSFOORT - De ruzie met een inwonende lekenzuster is zo hoog opgelopen dat een klooster via de rechter van de vrouw afwil. Het Onze Lieve Vrouwen Klooster in Amersfoort vraagt de rechter haar desnoods met hulp van de politie het pand uit te zetten.

Het klooster heeft tegen lekenzuster Henriette Meijer een kort geding aangespannen. Het dient op 30 maart in Utrecht. De non is al veertig jaar in allerlei functies aan de congregatie verbonden. Het klooster stapte naar de rechter omdat de vrouw, die sinds twintig jaar intern woont, weigert uit eigen beweging op te stappen. Zij zou onrust veroorzaken. Destijds is afgesproken dat de lekenzuster op verzoek van het klooster direct zou vertrekken.

Volgens advocaat T. van Kooten beschouwt het klooster Meijer als een logee die consequent de regels overtreedt. De raadsman wil over de aard van die overtredingen niets zeggen.

Onredelijk

Volgens raadsvrouwe A. Kouwenaar van de lekenzuster handelt de congregatie onredelijk en onbillijk. Zij benadrukt dat Meijer vanuit het klooster een stichting leidt die hulpgoederen inzamelt en verspreidt. Meijer is een zakenvrouw van wie tientallen vrijwilligers en duizenden ontvangers van hulpgoederen afhankelijk zijn. Die stichting staat op losse schroeven wanneer Meijer haar huisvesting moet verlaten.

Kouwenaar vindt ook dat de argumenten van het klooster vals zijn. Lekenzuster Meijer moet volgens haar eigenlijk weg, omdat ze een Italiaanse non heeft geholpen bij het schrijven van een brief aan een leidinggevende. De Italiaanse heeft er moeite mee dat Onze Lieve Vrouwen wordt geleid door een gescheiden vrouw die ongehuwd samenwoont. Volgens het kerkelijk recht mag dat niet.

Meijer vertaalde de brief en alleen de paus kan de gewijde Italiaanse van haar woonplek verwijderen. Dat gebeurt niet en daarom zou lekenzuster Meijer nu haar koffers moeten pakken. De raadsman van het klooster zegt op zijn beurt dat dit verhaal niet klopt.