BRUSSEL - De Europese milieuministers willen dat de industrielanden in 2020 de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met 15 tot 30 procent ten opzichte van het niveau van 1990. In 2050 zou er zelfs in bepaalde landen tot 80 procent minder moeten worden uitgestoten.

Dat hebben zij donderdag na overleg in Brussel vastgelegd. De ministers spreken bewust over alle industrielanden, waaronder ook de Verenigde Staten en Australië, die nu niet meedoen aan het klimaatverdrag van Kyoto.

Vijftig procent

In Kyoto werd eind jaren negentig afgesproken om de uitstoot van schadelijke gassen, die leiden tot opwarming van de aarde, in 2012 terug te dringen met 8 procent ten opzichte van 1990. De Europese ministers willen nu verder gaan, om in 2050 een daling van de uitstoot met 50 procent te realiseren.

Twee graden

Alleen dan valt volgens de bewindslieden te voorkomen dat de temperatuur op aarde over 45 jaar met meer dan 2 graden Celsius stijgt. Een stijging boven dat niveau zou funest zijn voor het klimaat op aarde.