DEN HAAG - Het coalitieberaad woensdagavond over de bestuurlijke vernieuwing heeft niet geleid tot concrete resultaten. Wel is volgens premier Balkenende "een klimaat geschapen om te komen tot een deal over de gekozen burgemeester." Inhoudelijk wilde hij daar na afloop van het beraad, vlak na middernacht, verder niets over zeggen.

Volgens minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) wordt het regeerakkoord niet opengebroken. Ook is volgens hem niet gesproken over een optie van D66 over een uitgebreider pardon voor asielzoekers. D66-fractievoorzitter Dittrich had dat dinsdag tijdens een lunch met zijn collega's van CDA en VVD als alternatief voor wijzigingen in het kiesstelsel op tafel gelegd, meldden bronnen.

Hoofdlijnen

Balkenende en de vice-premiers Zalm en De Graaf en de fractieleiders Verhagen (CDA), Van Aartsen (VVD) en Dittrich (D66) spraken ruim vier uur met elkaar. Ze namen daarin de hoofdlijnen van het regeerakkoord door. Betrokkenen spraken na afloop van een goed gesprek en een plezierige sfeer.

Balkenende zei na afloop vol vertrouwen te hebben in de samenwerking binnen de coalitie. De fractievoorzitters hebben afgesproken dat zij verder gaan praten. Volgens VVD-fractieleider Van Aartsen zal het daarbij met name gaan over het nieuwe kiesstelsel.

Uitwerking

Het coalitieoverleg draaide om de meningsverschillen over de gekozen burgemeester en de verandering van het kiesstelsel. Hierover zijn in het regeerakkoord op verzoek van D66 afspraken gemaakt, maar de coalitiepartners kunnen het niet eens worden over de uitwerking. Dan gaat het vooral over de invoeringsdatum en de bevoegdheden van de rechtstreeks gekozen burgemeester.