DEN HAAG - De Tweede Kamer gaat drie discriminerende bepalingen uit de adoptiewet halen. Homostellen moeten kinderen uit het buitenland kunnen adopteren, lesbische mee-moeders moeten juridisch gelijkgesteld worden aan mannelijke partners, en de maximumleeftijd van 46 jaar om te kunnen adopteren moet worden verhoogd of losgelaten.

Een initiatief hiertoe van PvdA, VVD en D66, reeds een meerderheid, krijgt zelfs steun van het CDA. GroenLinks is altijd al voor en is blij dat de Paarse partijen deze vergissing van destijds herstellen. Dat bleek woensdag tijdens een overleg met minister Donner van Justitie. Het CDA stemde in 2001 tegen het huwelijk voor homoseksuelen en daarmee tegelijk tegen adoptie.

Geen prioriteit

CDA'er Donner ziet ook de discriminerende uitwerking voor homoseksuele stellen en is bereid die te wijzigen. Maar hij vindt dit geen prioriteit, omdat er nu geen landen zijn die kinderen laten adopteren door homostellen. De veranderingen wil hij deels meenemen bij andere wijzigingen waar hij in 2006 mee komt.

Albayrak (PvdA), Luchtenveld (VVD) en Van der Laan (D66) wachten daar niet op en gaan zelf aan de slag. Zij wijzen op meerdere Amerikaanse staten die homoadoptie toestaan, zoals Texas en Californië, en op Brazilië en Zuid-Afrika die geen principieel bezwaar hebben.

'Dooie mus'

Maar volgens Donner bieden ook deze landen geen adoptiekinderen aan voor homostellen. En ook bij de VS gaat het alleen om Amerikaanse homostellen. "Als je de discriminerende bepaling schrapt, kunnen homoparen dus nog steeds niet adopteren. Dit dreigt dus een dooie mus te worden", aldus Donner. In 2001 blokkeerde het kabinet buitenlandse adoptie uit angst dat het aanbod van adoptiekinderen aan Nederland afnam. Die vrees is volgens Donner ongegrond, zoals bij Zweden is gebleken.

Sinds 2001 kunnen homoparen trouwen en Nederlandse kinderen adopteren. Maar de enkele tientallen Nederlandse adoptiekinderen komen niet of nauwelijks bij homostellen terecht. Naar schatting tientallen, vaak mannelijke, homoparen willen een kind adopteren.

Individueel

Overigens kan adoptie uit sommige landen wel door een individueel persoon, zodat homoseksuelen toch via een U-bocht een kind kunnen krijgen. Het CDA vindt dit omslachtig en wil dat er goede wetgeving komt, waarbij de rechtsongelijkheid verdwijnt.

Mee-moeder

Daarnaast wil de Kamer de rechtspositie van de duizenden lesbische mee-moeders beter regelen. Vrouwen, wier partner een kind heeft gebaard tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, moeten volgens hen gelijk worden gesteld aan een heteropartner. Nu moet een mee-moeder het kind adopteren en een testament opstellen. "Een man is automatisch de juridische vader als hij getrouwd is met de moeder, ongeacht of hij de biologische vader is, zoals na kunstmatige inseminatie", zegt Van der Laan.

In Nederland groeien ongeveer 20.000 kinderen op bij een homoseksueel stel, veelal vrouwen. Donner zei dat hij de wetgeving al wilde verbeteren door adoptie door de mee-moeder direct na de geboorte te laten plaatsvinden. Nu moeten zij nog drie jaar wachten voordat dit kan.

Leeftijdsgrens

Tenslotte vindt de Kamer de leeftijdsgrens van 46 jaar kunstmatig en discriminerend. Het betekent dat aspirant-adoptie-ouders net buitengesloten kunnen worden, terwijl een adoptieprocedure jaren duurt. De leeftijdsgrens kan per zaak bepaald worden in het gezinsonderzoek, vinden de drie partijen.