DEN HAAG - Minister Dekker van VROM kan verder met de uitwerking van haar huurplannen. Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en D66 blijft met een paar kanttekeningen achter het "evenwichtige" voorstel staan. De oppositie volhardt in haar verzet en weigert goedkeuring.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De Kamer bleek dinsdag in het huurdebat met de bewindsvrouw scherp verdeeld in twee kampen. Maar ondanks kritiek van ook huurders- en andere maatschappelijke organisaties en de verhuurders is Dekker ervan overtuigd dat het plan levensvatbaar is en de woningmarkt gezonder kan maken. "Ik capituleer niet", stelde de minister kranig.

Te radicaal

Bij de behandeling van de VROM-begroting 2005 bleek eind vorig jaar dat de eerste plannen voor de modernisering van het huurbeleid te radicaal waren voor een ruime meerderheid van de Kamer. De laatste versie, die stoelt op het principe 'eerst bouwen, dan liberaliseren', kan wel de goedkeuring van de coalitiepartijen en daarmee een Kamermeerderheid wegdragen.

De oppositiepartijen herhaalden dinsdag hun ongezouten kritiek op het nieuwe huurbeleid. Van Velzen (SP) sprak van een "doodgeboren kind". GroenLinks verbond zelfs het politieke lot van de minister aan het plan. "Of een enkeltje prullenbak voor het huurplan of een enkeltje Wassenaar voor deze minister", opperde Van Gent.

Douceurtje

De oppositie bestempelt het vrijgeven van eenvijfde van de huurwoningen als een douceurtje aan de woningcorporaties. In hun ogen hebben de verhuurders genoeg geld om nieuwe huurhuizen te bouwen. Zij vrezen dat huurders met een middeninkomen de rekening zullen betalen terwijl de krapte op de woningmarkt niet wordt opgelost. "Hogere huren zijn niet nodig om de woningnood op te lossen", pleitte PvdA-Kamerlid Depla.

Voor CDA, VVD en D66 biedt het huurbeleid van Dekker wel perspectief. Het nieuwe plan waarborgt dat de verhuurders eerst voldoende huizen moeten bouwen. Het vrijgeven van de huurprijs van 20 procent van de woningen komt daarna aan de orde. "Er wordt pas geliberaliseerd als er een voldoende ontspannen woningmarkt is", stelde Van Bochove (CDA) met tevredenheid vast.

Schaven

Wel willen de voorstanders hier en daar schaven aan het plan. VVD-Kamerlid Hofstra ziet niets in de berekening van de huurpijs voor de huizen in het zogenoemde overgangsgebied op grond van de WOZ-waarde, zoals het kabinet wil. Liever wil hij ook hier het huidige woningwaarderingsstelsel "met een kleine opslag" gebruiken, omdat het anders met twee systemen "heel verwarrend" wordt.

Dekker wil best nadenken over deze "andere techniek". Voor haar staat als een paal boven water dat er een prijsplafond wordt gesteld. "Dat borgt bescherming. Dan weten huurders tot hoever de huren kunnen stijgen."