DEN HAAG - D66 gaat in de Tweede Kamer een initiatiefwetsontwerp indienen om adoptie van buitenlandse kinderen door homoparen mogelijk te maken en tegelijk het lesbisch ouderschap te versterken. D66 krijgt steun daarvoor van PvdA en VVD, een meerderheid in de Tweede Kamer, zo heeft D66 dinsdag bekendgemaakt. Woensdag overlegt de Kamer over adoptie.

D66-Kamerlid Van der Laan dringt al enige tijd aan op interlandelijke adoptie. Minister Donner van Justitie zegde onlangs toe de adoptiewet op dit punt te zullen veranderen zodra er een land is dat adoptie door homoparen toestaat. Tot nu toe heeft echter nog niet één land positief gereageerd, zo liet de bewindsman onlangs weten. D66 wil hier niet op wachten.

Adoptie van Nederlandse kinderen is overigens sinds 2001 wel toegestaan door homostellen maar er worden binnen Nederland per jaar slechts enkele tientallen kinderen ter adoptie aangeboden.

Mee-moeder

Ook wil D66 de rechtspositie van de lesbische mee-moeder beter regelen. Ze wil dat deze vrouwen, wier vriendin een kind heeft gebaard tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, gelijk worden gesteld aan een heteropartner die het kind erkent. Nu moet een mee-moeder het kind van haar partner nog adopteren en een testament opstellen.

Volgens D66 groeien in Nederland ongeveer 20.000 kinderen op bij een homoseksueel ouderpaar. De adoptie en de rechten van lesbische mee-moeders werden in 2001 geregeld bij de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor gelijkslachtige stellen.