AMSTERDAM - Amsterdam heeft een nieuw wapen ingezet in de strijd tegen veelplegers en jeugdige criminelen. Justitie, politie en gemeente hebben hun krachten gebundeld met diverse hulpverleningsinstanties. Veelplegers en jonge criminelen krijgen van nu af aan een aanpak op maat, die hen ervan moet weerhouden in herhaling te vallen.

De aftrap voor de zogeheten Ketenunits, vijf locaties in Noord, Oost, Zuid, West en Centrum, had dinsdag plaats. De verwachtingen zijn hooggespannen, want deze aanpak brengt volgens justitie alle benodigde middelen en kennis om deze soorten criminaliteit te bestrijden, samen.

Samenwerking

Behalve het Openbaar Ministerie (OM), de gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland nemen ook Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt, Stichting Reclassering Nederland, Jellinek, Leger des Heils en de GG&GD zitting in de Ketenunits. Ook de omliggende gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel nemen deel aan de samenwerking.

Preventief

Door verschillende organisaties samen te brengen die zich bezighouden met de aanpak van jeugdcriminaliteit, krijgen jongeren die voor het eerst met politie in aanraking komen niet alleen een straf. Hulpverleningsinstanties kijken bijvoorbeeld of er iets mis is op school of thuis. Die aanpak is zowel repressief als preventief. Door de jongeren voortdurend in de gaten te houden en met elkaar samen te werken, kunnen de organisaties hun aanpak op elkaar afstemmen.

Voor volwassen veelplegers, een relatief kleine groep die het merendeel van alle criminele feiten veroorzaakt, geldt ook een persoonlijke aanpak. Soms zal dat alleen een celstraf zijn, maar ze kunnen ook verplicht in een hulpverleningstraject worden geplaatst. Ze krijgen dan bijvoorbeeld de kans om af te kicken van hun verslaving.

'Unieke samenwerking'

Hoofdofficier van justitie De Wit, burgemeester Cohen en hoofdcommissaris Welten gaven dinsdag aan veel vertrouwen te hebben in de Ketenunits. Welten sprak van een unieke samenwerking, iets wat volgens hem 25 jaar geleden absoluut onmogelijk was. "Je gooide een proces-verbaal bij justitie over de schutting en had geen idee hoe het zou aflopen. Een officier van justitie sprak je alleen over de telefoon. En wat de kinderbescherming deed, was 'verweggistan'. Maar als je een knap menu wilt samenstellen, moet je meerdere ingrediënten hebben."