DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag het voorstel verworpen om alle Nederlanders in principe te verplichten om na hun dood hun organen af te staan voor transplantatie. Van de aanwezige leden van de Tweede Kamer stemden 78 leden tegen het voorstel en 68 stemden voor.

Vijf PvdA-fractieleden (Van Dam, Van Heemst, Dijsselbloem, Douma en Smits) stemden tegen het voorstel voor het nieuwe systeem, net zoals twee leden van de LPF-fractie (Varela en Van den Brink). De overige leden van hun fracties stemden voor. Bij het CDA was er ook een dissident. De fractie stemde tegen het nieuwe voorstel, behalve het Kamerlid Algra. Hij was voor.

Behalve het CDA waren ook de VVD, SGP en Groep Wilders tegen. Voor waren (op de dissidenten na) de PvdA, SP, D66, LPF, GroenLinks, ChristenUnie en de Groep Lazrak. Vier leden van de Tweede Kamer waren afwezig.

Teleurgesteld

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) was vanaf het begin af aan al tegen het voorstel. Na de stemming zei hij: "Ik denk dat een heleboel mensen teleurgesteld zijn." De minister kondigde aan "alles op alles" te zullen zetten om het aantal geregistreerde donoren te verhogen. Hij wil dit doen door burgers vaker te vragen hun organen na hun dood af te staan.

Hoogervorst hoopt binnen vier jaar het aantal donaties te verhogen van 220 naar 240 tot 245 per jaar: een stijging van 10 procent. Een Kamermeerderheid nam dinsdag een motie aan waarin staat dat hij dat aantal met 20 procent moet verhogen. Maar Hoogervorst denkt dat dit niet haalbaar is.

Beslissing

Initiatiefneemster Kant van de SP was zeer teleurgesteld. Zij sprak de hoop uit dat alle publiciteit van de afgelopen week mensen er toe zou zetten een beslissing te nemen. "Mensen hoeven geen donor te worden, maar ze moeten wel een beslissing nemen." Op dit moment hebben slechts vier miljoen Nederlanders in het Landelijk donorregister laten vastleggen of zij wel of niet na hun overlijden hun organen beschikbaar stellen.

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland spraken in een reactie van een "zwarte dag" voor de mensen die op de wachtlijst staan voor een donororgaan. Ze voeren het woord namens alle belangenorganisaties. Volgens directeur P. Beerkens van de Nierstichting zijn de patiënten door dit besluit aangewezen op een systeem waarvan nu al bekend is dat het weinig meer orgaandonaties zal opleveren.

Hoop

Directeur G. Boekhoff van de Nierpatiënten Vereniging Nederland wijst op de 220 patiënten die per jaar in Nederland sterven omdat er voor hen geen orgaandonor is. "Veel patiënten hadden vandaag echt hoop. Voor hen is donorregistratie letterlijk van levensbelang." Boekhoff is teleurgesteld in de politiek. "Als VVD en CDA geen fractiediscipline hadden opgelegd aan de Kamerleden, hadden we meer parlementariërs meegekregen voor ons voorstel."