DEN HAAG - Minister Kamp van Defensie heeft nooit getwijfeld aan de steun van Nederland aan de aanval op Irak en de Nederlandse deelname aan de stabilisatie van de Iraakse provincie Al Muthanna. Maar hij zou wel graag willen weten hoe het kon gebeuren dat ondanks alle verhalen, tot nu toe geen sporen van massavernietigingswapens zijn aangetroffen in het land.

Voor het tv-programma Twee Vandaag zei Kamp maandag dat hij uit elke missie lering wil trekken voor een volgende operatie. En bij Irak is dat de vraag waarom er ondanks allerlei aanwijzingen nooit massavernietigingswapens zijn gevonden. De suggestie dat hij zou twijfelen aan de informatie van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, is volgens hem onjuist. Zij hebben hun best gedaan ons goed te informeren, aldus de bewindsman.

Kamp wekte het afgelopen weekeinde beroering in de Tweede Kamer door zijn uitspraken in het Algemeen Dagblad. Hij zei toen: "Je kunt je afvragen of er voldoende informatie was over de aanwezigheid van massavernietingswapens. Kon je op basis daarvan wel conclusies trekken?"

Parlementair onderzoek

De linkse oppositie reageerde uitermate verbaasd op de opmerkingen. "Schandalig om daar achteraf mee te komen", zei het Kamerlid Vos van GroenLinks. Voor de PvdA, maar ook D66, waren de opmerkingen aanleiding opnieuw te vragen om een parlementair onderzoek naar de informatievoorziening van de regering in de aanloop naar de oorlog.

Maar volgens Kamp heeft hij nooit getwijfeld aan de Amerikanen of de Britten. "Als een journalist jou een vraag stelt over massavernietingswapens, kan je die als politcus makkelijk ontwijken. Maar dat heb ik niet willen doen. Ik heb een normaal antwoord willen geven."