DEN HAAG - De invoering van de gekozen burgemeester kan ook in fases worden ingevoerd: volgende jaar in een aantal grote steden en later in de kleinere gemeenten. D66-senator Schuyer zei dat maandag in het Radio 1-Journaal. Ook voor D66-Tweede-Kamerlid Van der Ham is een gefaseerde invoering bespreekbaar.

Het compromisvoorstel is bedoeld om de Eerste-Kamerfractie van de PvdA over de streep te trekken. Die dreigt tegen de grondwetswijziging te stemmen die nodig is om de gekozen burgemeester te kunnen invoeren. Omdat voor die grondwetswijziging een tweederde meerderheid van de Eerste Kamer nodig is, is de steun van de PvdA onontbeerlijk.

Fases

Eerder suggereerde premier Balkenende om de gekozen burgemeester in fases in te voeren, maar dat leidde toen tot grote woede bij D66-vice-premier De Graaf. Volgens diens wetsvoorstel moet de bevolking volgend jaar in elke gemeente de burgemeester kunnen kiezen.

Regeerakkoord

De gekozen burgemeester is op verzoek van D66 in het regeerakkoord opgenomen. Over een invoering in één klap zijn daarbij echter geen afspraken gemaakt. Balkenende zei begin februari in een CDA-blad dat het misschien beter zou zijn te wachten met de gekozen burgemeester in gemeenten die moeite hebben met de in 2002 geïntroduceerde dualisering: de strikte scheiding tussen gemeenteraad en gemeentebestuur. Het gaat daarbij vooral om kleinere gemeenten.

Senaat

De kwestie van de gekozen burgemeester werd zondag actueel door uitlatingen van fractieleider Noten van de PvdA in de senaat. Noten zei dat zijn fractie tegen de grondwetswijzging zal stemmen om de gekozen burgemeester mogelijk te maken omdat het kabinet de zaak te veel wil "afraffelen". In de grondwet staat nu nog dat de burgemeester door de Kroon benoemd moet worden.

Verontwaardigd

De D66-top toonde zich zondag verontwaardigd over de PvdA-opstelling. Minister Brinkhorst van Economische Zaken en partijleider Dittrich wezen erop dat de PvdA-senatoren in eerste instantie (grondwetswijzigingen moeten altijd in twee etappes) wel hebben voorgestemd.

De inhoudelijke bezwaren van de PvdA hebben betrekking op een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer nog moet behandelen, en niet op de grondwetswijziging, onderstreepten Dittrich en Brinkhorst. Overigens hebben de coalitiefracties CDA en VVD in de Tweede Kamer ook bezwaar tegen de invoering van de gekozen burgemeester in één 'big bang'. Hierover zal waarschijnlijk woensdag coalitieoverleg plaatsvinden.