ROTTERDAM - Kinderartsen hebben regelmatig te maken met geweld. Bijna vier op de vijf artsen zegt wel eens geconfronteerd te zijn met agressief gedrag van hun patiëntjes of van hun ouders.

In driekwart van de gevallen betrof het verbaal geweld. Dat blijkt uit een enquête van het Erasmus Medisch Centrum en het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid onder bijna vierhonderd kinderartsen en assistent-geneeskundigen. De resultaten staan in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van deze week.

Training

Vooral beginnende kinderartsen worden de dupe van agressief gedrag: van hen gaf bijna tweederde aan hier ervaring meer te hebben. De helft van de kinderartsen die reageerden op de enquête geeft aan behoefte te hebben aan training om beter met gewelddadig gedrag om te kunnen gaan. De onderzoekers bevelen aan zo'n training op te nemen in de opleiding tot kinderarts.