DEN HAAG - De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zal niet meewerken met het 'afraffelen' van de invoering van de gekozen burgemeester. Eerst moet er duidelijkheid zijn over zijn nieuwe rol, voordat de PvdA zal instemmen met een verandering van de Grondwet.

Dat zei fractievoorzitter H. Noten zondag in het tv-programma Buitenhof. Minister Brinkhorst van Economische Zaken zei in hetzelfde programma "van zijn stoel te zijn gevallen" door de uitspraak van Noten.

Verleden

"De PvdA schaart zich hiermee aan de zijde van VVD-coryfee Wiegel. Het is een schijnheilige reactie. De PvdA maakt zich hiermee tot de Partij van het Verleden," aldus Brinkhorst.

Kroon

De senaat moet zich op 22 maart uitspreken over het wetsvoorstel om de benoeming van de burgemeester door de kroon uit de Grondwet te halen. Zonder een tweederde meerderheid gaat dat feest niet door en is ook de invoering van de door D66 zo gewenste gekozen burgemeester in 2006 van de baan.

Verbaasd

D66-fractievoorzitter Dittrich toonde zich zondag bijzonder verbaasd "over de draai van de PvdA. De senaatsfractie was het een half jaar geleden in eerste lezing nog unaniem eens met het voorstel en ook het PvdA-congres wil de kroonbenoeming uit de Grondwet hebben."

Haven

Dittrich denkt dat "in het zicht van de haven de conservatieve krachten opstaan. Er zijn immers heel veel benoemde PvdA-burgemeesters die het in het systeem van een gekozen burgemeester op eigen kracht moeten gaan doen."

Verder kan volgens hem een rol spelen dat de PvdA nu nog invloed kan uitoefenen. Voor het aannemen van de uitvoeringswet volstaat een simpele meerderheid van stemmen.

Druk

Volgens Noten gaat het bij de sociaal-democraten niet om het principe, maar om de "onverantwoorde druk" op de uitvoeringskant als het kabinet de gekozen burgemeester per se in 2006 wil invoeren. Hij pleit daarom voor uitstel. "Er zijn binnen de fractie veel voorstanders van de gekozen burgemeester, maar niet in dit tempo."

Problemen

Afgelopen zaterdag riep VVD'er Wiegel zijn partij tijdens een bijeenkomst in Ermelo op niet overhaast over te gaan op een gekozen burgemeester. Ook hij is geen principieel tegenstander, maar heeft net als de PvdA grote problemen met de voorstellen die nu door D66-minister de Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing op tafel zijn gelegd.

Alternatieven

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen verweet De Graaf geen oog te hebben voor alternatieven voor zijn voorstel.

Volgens de liberaal is het absoluut noodzakelijk om er voor de zomer uit te komen, anders is er onvoldoende tijd meer om een degelijke campagne op te zetten en goede kandidaten te motiveren.