DEN HAAG - Minister Kamp (Defensie) vraagt zich af of er wel voldoende informatie was over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak om een aanval te rechtvaardigen. Ook betwijfelt hij of de Verenigde Staten genoeg militairen naar Irak stuurden.

Kamp uit zijn twijfels in een terugblik van het Algemeen Dagblad op de Nederlandse missie in Irak, waar binnenkort een einde aan komt. Tot nu toe onderschreef Nederland de Britse en Amerikaanse conclusie dat het Iraakse bezit van wapens voor massavernietiging een aanval op dit land rechtvaardigde.

"Ik ben nog niet toe aan een eindoordeel", zegt Kamp over de aanval op Irak. "Je kunt je afvragen of er voldoende informatie was over de aanwezigheid van massavernietigingswapens. Kon je op basis daarvan wel conclusies trekken? En hebben de Amerikanen wel voldoende militairen gestuurd om meteen grip op de situatie te krijgen? Die vragen leven bij iedereen. Een antwoord heb ik nog niet."

Opheldering

PvdA-Kamerlid Koenders wil minister Kamp naar de Kamer roepen om opheldering over de zaak. Tot nu toe weigerde de regering inzage te geven in informatie waarop het besluit tot politieke steun aan de Irak-oorlog was gebaseerd. "We hebben onze hielen in Irak nog niet gelicht of Kamp komt hier nu mee. Dat is volstrekt ongeloofwaardig", zegt Koenders. Hij wil weten waar Kamps twijfels op zijn gebaseerd.

Parlementair onderzoek

Zijn SP-collega Van Bommel windt zich op over de twijfels van Kamp. "Dit is een provocatie van de Kamer om zijn geweten te zuiveren." Hij ziet niets in een interpellatiedebat. "Dat hele circus leidt tot niets." Van Bommel wil nu een parlementair onderzoek naar de besluitvorming van het kabinet.

Koenders heeft hier ook al eerder voor gepleit, maar kreeg geen Kamermeerderheid achter zich. Ook D66-Kamerlid Bakker zei zaterdag in het radioprogramma Cappuccino dat hij een onderzoek wil naar de feiten waarop de regering zich bij haar besluit baseerde.