DEN HAAG - Het kabinet heeft de politie gevraagd extra alert te zijn op mogelijke dreigementen aan het adres van allochtone vrouwen die in de noodopvang verblijven. Het gaat om vrouwen die vrezen voor eerwraak, geweld van familieleden, omdat zij de eer van de familie zouden hebben bezoedeld.

Vrijdag praten de ministers Donner (Justitie) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) met de Federatie Opvang over de beveiliging van de bedreigde vrouwen, melden ze donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer drong er onlangs opnieuw bij het kabinet op aan om snel de situatie van de vrouwen te verbeteren. Volgens de Federatie Opvang verkeren meer dan honderd vrouwen die in opvanghuizen verblijven in levensgevaar.