DEN HAAG - Nederlanders moeten automatisch orgaandonor worden, tenzij ze officieel laten vastleggen dat ze dat niet willen zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor de invoering van dit zogenoemde Actief Donor Registratiesysteem (ADR).

Kamerlid Kant (SP) zal mede namens de fracties van PvdA, LPF, D66, GroenLinks, Lijst Lazrak en christenunie donderdag een motie voor invoering van het nieuwe systeem indienen. De ChristenUnie kon zich aanvankelijk slecht vinden in het voorstel van de SP.

Nu de motie is aangevuld met extra voorwaarden is de fractie om. "Orgaandonatie blijft met de voorgestelde waarborgen bij het systeem van ADR een bewuste keuze, een daad van naastenliefde", aldus ChristenUnie-Kamerlid Huizinga woensdagavond.