PEKING - Een steeds groter deel van China verandert in een woestijn. Volgens het hoofd van het Chinese staatsbosbeheer, Zhou Shengxian, is 1,7 miljoen hectare, 18,2 procent van het totale grondgebied, inmiddels woestijn.

De laatste jaren komt er jaarlijks gemiddeld 3436 hectare bij. Dat is twee keer zoveel als in de jaren vijftig. Dat is niet alleen aan de natuur, maar ook aan de mens te wijten. Door overbegrazing en het kappen van bomen krijgt het zand vaak vrij spel. Door de oprukkende woestijn had China het afgelopen voorjaar met vele zware zandstormen te kampen.