DEN HAAG - De Tweede Kamer twijfelt of de gekozen aanpak van illegaal wonen in vakantiehuisjes effect heeft. De Kamerfracties van VVD, PvdA en LPF willen daarom dat de rijksoverheid alsnog het voortouw van de gemeenten overneemt en landelijk een en hetzelfde beleid geldt.

Minister Dekker van VROM is echter niet van plan van hogerhand in te grijpen. "De feitelijke situatie van mensen is niet te beoordelen vanuit het Rijk", aldus de bewindsvrouw dinsdag in debat met de Tweede Kamer.

Gedogen

Gemeenten hebben jarenlang door de vingers gezien dat mensen illegaal het hele jaar door in een vakantiehuisje wonen. Besloten is dat gedogen te stoppen. Dekker heeft de gemeenten gevraagd een keuze te maken: aanpakken, legaliseren of de illegale situatie laten doodbloeden door de huidige bewoners tot hun vertrek te tolereren. Tweederde van de gemeenten wil de illegale bewoning aanpakken.

Generaal pardon

Het probleem is nu hoe dat moet gebeuren. "Er is een rare oorlog bezig tussen mensen, gemeenten en provincies. Iemand moet de regie weer nemen", aldus VVD-Kamerlid Veenendaal, die vindt dat Dekker dat moet doen. Ook Verdaas (PvdA) en Van As (LPF) zien weinig heil in de huidige aanpak. De Kamerleden zouden liever zien dat het Rijk eenmalig schoonschip maakt. Of dat via een generaal pardon en op welke voorwaarden moet gebeuren, zijn zij echter verdeeld.

Bewijzen

Verschillende partijen benadrukken dat Dekker de gemeenten moet helpen de bewijzen bij elkaar te krijgen. Door bijvoorbeeld de bewijslast om te draaien en mensen zelf te laten aantonen dat ze elders voor vast wonen en dus niet in de recreatiewoning, worden een hoop problemen voorkomen. Dekker voelt daar ook wat voor.

De bewindsvrouw wil niet toestaan dat gemeente-inspecteurs vanuit de bosjes de vaste bewoners van recreatiewoningen gaan begluren om bewijs te verzamelen. "Ik gruwel van methoden waar de persoonlijke levenssfeer belaagd wordt." De minister wil de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening gebruiken om gemeenten de benodigde handhavingsinstrumenten te geven.

In tenminste ruim 16.000 van de 151.645 vakantiehuisjes in Nederland wonen mensen tegen de regels in het hele jaar.