Het Venezolaanse congres heeft zaterdag de autoriteit verworpen van de grondwettelijke vergadering die vorige maand na een omstreden verkiezing werd aangesteld. De raad verklaarde vrijdag wetten te kunnen invoeren zonder het parlement.

De grondwetgevende raad werd opgericht na verkiezingen met zeer lage opkomstcijfers, die werden geboycot door de oppositie. De stembusgang ging gepaard met hevige rellen. De leden van de nieuwe raad zijn aanhangers van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Volgens de oppositie is hij uit op het vestigen van een dictatuur. 

"Dit is een congres in verzet tegen een gewapende militaire dictatuur, die zijn autoriteit heeft overgenomen en op militaire wijze heeft verkregen wat het niet via de stembus kon krijgen", zei vice-parlementsvoorzitter Freddy Guevara tijdens een speciale parlementaire sessie. 

De Venezolaanse oppositie won in 2015 een absolute meerderheid in het congres. Elk wetsvoorstel dat sindsdien door het congres is aangenomen is echter verworpen door het Hooggerechtshof, dat in handen is van voorstanders van Maduro.

Intussen glijdt het land steeds verder af in een economische recessie, die wordt verergerd door het hoogste inflatiecijfer ter wereld en acute tekorten aan voedsel en geneesmiddelen.

Legitiem

De verklaring van het congres op zaterdag kwam nadat een groep van twaalf landen uit de regio plus de Verenigde Staten vrijdag zei de grondwetgevende raad niet te zullen erkennen. De zogeheten Lima Groep, waarvan onder andere Peru, Argentinië, Brazilië, Canada en Colombia lid zijn, beschouwt het Venezolaanse congres als het enige legitieme wetgevende orgaan in het land. 

De grondwetgevende raad dient volgens president Maduro om te grondwet te hervormen na vier maanden van hevige massademonstraties tegen zijn bewind. De Venezolaanse oppositie en veel andere landen zien de oprichting van de raad echter als een transparante poging van Maduro om aan de macht te blijven.

Bij de demonstraties kwamen meer dan 125 mensen om het leven. De Venezolaanse veiligheidsdiensten worden ervan beschuldigd buitenproportioneel geweld te hebben gebruikt. 

Invasie

De raad heeft een waarheidscommissie ingesteld, die gaat onderzoeken of oppositiepolitici die in oktober meedoen aan gouverneursverkiezingen in het hele land betrokken waren bij de demonstraties. Sinds de raad op 5 augustus werd beëdigd, zijn de demonstraties in aantal en in hevigheid afgenomen.

Een van de gebeurtenissen die de wind uit de zeilen van de oppositie lijkt te hebben genomen is de verrassende verklaring van de Amerikaanse president Donald Trump. Op 11 augustus verklaarde hij dat de VS nadenkt over een "militaire optie" voor een ingrijpen in Venezuela. Dat sluit aan bij de veelgehoorde bewering van Maduro dat het Amerikaanse "keizerrijk" een invasie voorbereidt. In het verleden werd die claim door de oppositie afgedaan als belachelijk.