Vorig jaar was het warmste jaar ooit gemeten. Het nieuwe record wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Dat schrijven wetenschappers van een Amerikaans federaal agentschap in een nieuw rapport.

Het bureau National Oceanic Atmosphere Administration (NOAA) verzamelt maandelijks gegevens over weersverschijnselen en het klimaat. Ieder jaar wordt daarover een samenvatting gepubliceerd. Het zogenaamde State of the Climate-overzicht voor het jaar 2016 is donderdag gepubliceerd.

Naast CO2-uitstoot is een en belangrijke factor voor de recordwarmte en enkele extreme weersverschijnselen de El Niño-cyclus, schrijven de onderzoekers. Dit natuurverschijnsel veroorzaakt de opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan. De stroom verwarmd water die dan ontstaat, heeft effecten op het weer in grote delen van de wereld. 

Uitgebreide dataset

State of the Climate is doorgaans gebaseerd op conservatieve, oftewel voorzichtige, cijfers. Het bureau hanteert bewust een voorzichtige dataset. Zelfs met deze conservatieve inschattig, stellen de schrijvers in de publicatie dat weerspatronen en andere indicatoren een "steeds intenser wordende klimaatverandering" laten zien.

"De gemeten oppervlaktetemperaturen en het CO2-gehalte waren nog nooit zo hoog", staat in de samenvatting te lezen. Juist die cijfers worden door wetenschappers uitgelegd als belangrijke indicatoren voor klimaatverandering.

Andere peilers die in het NOAA-rapport worden opgesomd: de zeespiegelstijging, de hoeveelheid zee-ijs en extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval of juist langdurige droogte en het aantal tropische cyclonen. 

Derde recordjaar

2016 is het derde jaar op rij dat als "recordjaar" de boeken ingaat, sinds de metingen 137 jaar geleden begonnen. Voor het rapport baseert NOAA zich op de metingen die worden verricht door bijna vijfhonderd wetenschappers in zestig landen.

Het rapport over 2016 is de eerste jaarlijkse samenvatting die het overheidsagentschap publiceert onder de Amerikaanse president Donald Trump. Hij stelde Scott Pruitt, die sceptisch is over klimaatverandering, aan als hoofd van de Amerikaanse milieudienst EPA.