ROTTERDAM - De griepepidemie in Nederland heeft zich de afgelopen dagen doorgezet. Het Nationaal Influenza Centrum (NIC) meldde woensdag dat het aantal griepgevallen binnen een week is toegenomen van gemiddeld vijftien per 10.000 inwoners naar 27 per 10.000 inwoners.

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn het zwaarst getroffen met gemiddeld 67 zieken per 10.000 Nederlanders. In de provincie Noord- en Zuid Holland zijn dat er negentien per 10.000 mensen en in Groningen, Friesland en Drenthe twintig. In de overige provincies zijn vijftien van de 10.000 inwoners ziek. De meeste recente cijfers zijn van afgelopen week (week 7).

Huisarts

Naast kinderen tussen de 0 en 4 jaar, zijn vooral veel mensen tussen de 45 en 64 jaar en vijfenzestigplussers geveld door de griep. In werkelijkheid is het aantal griepgevallen nog hoger. De officiële cijfers zijn gebaseerd op de mensen die zich ziek bij hun huisarts melden. Veel mensen doen dat echter niet en zieken uit zonder een arts te raadplegen.

De meeste griepgevallen van de afgelopen weken zijn veroorzaakt door het influenzavirus type A/H3. Dit type, de Californische variant, wijkt enigszins af van het type dat in de griepprik zat, de Wellington-variant. Mogelijk is het effect van de recentste griepprik hierdoor minder. Volgens het influenzacentrum kan de toename van het aantal griepgevallen in de leeftijd vanaf 45 jaar dan ook samenhangen met de komst van de nieuwe variant.

De rest van Europa griept ook. Net als in Nederland stijgt het aantal griepgevallen in België en Zwitserland sterk. In Spanje en Portugal is de griepepidemie al weer op haar retour.