LEEUWARDEN - Het is weer mogelijk om in Friesland op vossen te jagen. De provincie Friesland heeft een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Fryslân voor het vangen en doden van vossen ter bescherming van weidevogels. Dat heeft gedeputeerde A. Andriesen woensdag bekendgemaakt.

Twee jaar geleden had de provincie ook al een ontheffing voor het schieten van vossen afgegeven. Deze ontheffing werd in maart vorig jaar door de bestuursrechter geschorst. De provincie ging daarop in hoger beroep. De Raad van State heeft onlangs bepaald dat Gedeputeerde Staten wel bevoegd zijn een ontheffing te verlenen voor vossenjacht.

Wel stelde de raad dat de ontheffing te ruim was. De ontheffing gold voor heel Friesland en het was mogelijk om het hele jaar door op vossen te schieten. De provincie heeft daarom nu een beperktere ontheffing afgegeven en de ontheffing uitgebreider gemotiveerd. Zo is het alleen mogelijk om in een bepaalde periode op vossen te schieten, van 15 augustus tot 1 april. De provincie heeft er wel voor gekozen de ontheffing voor heel Friesland te laten gelden.

"Anders wordt het te ingewikkeld om aan jagers duidelijk te maken waar ze wel en niet op vossen mogen schieten, aldus Andriesen. Volgens de gedeputeerde kan de vossenjacht woensdag al in gang worden gezet.