AMSTERDAM - Gemeentes mogen leerlingen met een achterstand over scholen gaan spreiden. Dat staat in een plan dat de PvdA woensdag presenteert over de vrijheid van onderwijs. Scholen moeten zelf aangeven hoe ze leerlingen willen spreiden, maar de gemeente krijgt het recht in te grijpen als dit niet goed gebeurt.

De manier waarop scholieren worden verdeeld, moeten scholen vastleggen in een Leerlingen Populatieplan. Uitgangspunt is de keuze van ouders, die een lijstje op kunnen stellen met scholen van hun voorkeur. Pas als deze voorkeuren niet stroken met een evenwichtige verdeling van leerlingen, kan van dit plan worden afgeweken.

Accepteren

Scholen moeten een leerling accepteren als deze past in het Leerlingen Populatieplan en de ouders de grondslag van de school respecteren. Weigert een school een leerling toch, dan moet de de minister van Onderwijs de bekostiging stopzetten. Dit komt in de praktijk neer op sluiting. De onderwijsinspectie moet hierop toezien.

Zwarte scholen

Het gaat overigens niet alleen om het voorkomen van zwarte scholen met veel achterstandsleerlingen, maar ook de spreiding van lastige leerlingen die niet in aanmerking komen voor plaatsing buiten de school.

Het gaat de PvdA erom dat ouders meer te kiezen krijgen bij het zoeken van een school. Nu zijn ze vaak gedwongen hun kinderen buiten hun buurt op school te doen, omdat er in hun wijk alleen scholen staan waarop veel achterstandsleerlingen zitten.