AMSTERDAM - Een studie naar de erfelijkheid van IQ heeft uitgewezen dat intelligentie in hoge mate erfelijk is. Dit blijkt uit een onderzoek onder 688 mensen uit 271 families in Nederland.

Het onderzoek is verricht door biologisch psychologe D. Posthuma, die maandag promoveert aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De onderzochte personen deden een IQ-test en van hun hersenen werd een scan gemaakt.

Ongeveer 80 tot 90 procent van de verschillen in IQ tussen familieleden is te verklaren door verschillen in erfelijke aanleg, zo leert het proefschrift van Posthuma. Zij constateerde ook dat mensen met een hoog IQ een groter hersenvolume hebben. Ook hersenvolume is erfelijk bepaald.