DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat studeren op een plan om de treinen in de toekomst te laten rijden als een metrosysteem. Dat betekent dat de treinen zonder dienstregeling met korte vaste intervallen vertrekken, aldus zaterdag een woordvoerder van het ministerie.

Het grote voordeel het nieuwe systeem is dat het spoorwegnet veel intensiever kan worden benut. Dat is nodig omdat het aantal reizigers de komende jaren nog fors zal stijgen en het aanleggen van nieuw spoor te duur is en lang duurt.

Het is de bedoeling dat er de komende jaren eerst een experiment komt met de metro-dienstregeling. Daadwerkelijke invoering kost miljarden euro's.

Overstappen

De NS en het ministerie overwegen het bestaande spoornet in Nederland op te delen in twaalf gescheiden metronetwerkjes. Reizigers zullen daardoor vaker moeten overstappen, maar naar verwachting wordt de gemiddelde reistijd korter, omdat er zeker elke tien minuten een trein vertrekt. Tussen de grote steden blijven in ieder geval directe verbindingen bestaan.

Het plan 'Benutten en Bouwen' is begin september klaar, inclusief het berekenen van alle kosten die ermee zijn gemoeid. Dan volgt een discussie met alle betrokken partijen.

Het plan behelst een visie op de toekomst van het railvervoer tot 2020. Er moet veel aan het netwerk gebeuren, omdat het nu al tot de drukst bereden ter wereld behoort.

Infrastructuur

NS heeft berekend in de komende kabinetsperiode als aanzet 1,8 miljard euro nodig te hebben. Die uitgave is een eerste stap voor het verbeteren van de huidige infrastructuur, het bouwen van inhaalsporen en het verminderen van de geluidsbelasting op emplacementen.

Voor het verbeteren van het netwerk denkt de NS voorlopig aan een bedrag van 0,8 miljard euro, voor milieumaatregelen op de stations aan 0,6 miljard en voor andere aanpassingen van de infrastructuur aan 0,4 miljard.