EINDHOVEN/DEN HAAG - Het plan van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) om drie radicale imams uit te zetten heeft geleid tot veel verbaasde reacties en niet alleen van moslimorganisaties. Een Nederlandse regering heeft voor het eerst naar dit zware middel gegrepen. De drie zijn voorganger in de Al Fourkaan-moskee in Eindhoven.

Verdonk besloot dinsdag na overleg met minister Remkes (Binnenlandse Zaken) om de verblijfsvergunning van twee imams in te trekken. Zij heeft de aanvraag voor verlenging van de vergunning van een derde imam afgewezen. De imams zullen tot ongewenste vreemdeling worden verklaard, omdat ze een gevaar vormen voor de openbare orde en/of de nationale veiligheid.

Radicalisering

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) laten de imams duidelijk hun afkeuring blijken over de westerse samenleving en dragen ze bij aan de radicalisering van moslims in Nederland. Daarmee zetten ze moslims ertoe aan om zich van de Nederlandse samenleving te isoleren. Een van de imams is afkomstig uit Bosnië, een ander uit Kenia en de derde persoon zou uit Egypte komen.

Salafisten

De moskee in Eindhoven is een salafistisch gebedshuis. Salafisten willen terugkeren naar de 'zuivere' islam van de begintijd en willen het geloof zuiveren van volgens hen onislamitische aanslibsels als heiligenverering.

Burgemeester A. Sakkers is "verrast" door het voornemen van Verdonk. Tot nu toe heeft hij geen enkel signaal van mogelijk gevaar ontvangen. "De uitzetting en afwijzing moeten op stevige feiten berusten, wil de minister voor deze maatregel kiezen", aldus Sakkers. "Kloppen de feiten inderdaad, dan is het in het belang van de moskeegemeenschap in Eindhoven dat deze maatregel genomen wordt".

Moslimorganisaties

Het besluit van Verdonk leidt tot beroering bij moslimorganisaties. Directeur M. Cheppih van de Moslim Wereld Liga zegt op persoonlijke titel dat hij versteld staat van het besluit. "Ik ben geschokt. Op dit moment baal ik gewoon dat ik Nederland woon. Overheid en moskeeën hadden afgesproken dat er resultaten geboekt moesten worden in de strijd tegen terreur, kennelijk moest het resultaat zijn dat dit drietal nu wordt uitgezet." Cheppih heeft vaak diensten bijgewoond in de Al Fourkaan-moskee en had juist het gevoel dat de imams jongeren van radicale denkbeelden probeerden af te houden.

Bewijzen

Met de voorgenomen uitzetting zitten de gelovigen zonder voorganger. Twee van de drie zijn in vaste dienst, een van hen is invaller. Het moskeebestuur is "volkomen verrast" door de maatregel van de minister. "We zijn benieuwd naar de bewijzen", zegt een oud-imam dinsdag in een reactie. Volgens hem was de moskee al een tijdje bezig om haar "naam op te schonen".

Juridische stappen

Een dienst in de Al Fourkaan-moskee trekt gemiddeld achthonderd mensen. "Een moskee zonder imam is als een kerk zonder priester of dominee", voegt woordvoerder A. Nejjar er aan toe. De moskee overweegt juridische stappen tegen minister Verdonk. "De verwijten kloppen niet. We zijn geen terroristisch netwerk, maar een religieuze instelling. Als je iemand beschuldigt, moet daar gedegen onderzoek aan voorafgaan", aldus Nejjar.